Om Delex

Om Delex

Det som för fyrtio år sedan började med enkel trådbockning är idag en avancerad anläggning för såväl små som stora serier.