Automatisering

Automatisering

Vi har under senare år genomfört ett flertal automatiseringsprojekt. De kan innefatta olika typer av efterbearbetning, svetsning eller packning med hjälp av t.ex. robot. Dessa operationer gjordes tidigare manuellt men i samband med ökad konkurrens från utlandet och minskade kostnader för automatisering har de blivit lönsamma att automatisera. Vi ser en rad fördelar, förutom lägre kostnader ger det även mer varierande arbetsmiljö och högre kapacitet vi svängningar i produktionsvolymer.