Trådbockning

Trådbockning

Vi har idag en bred uppsättning bockmaskiner med olika tekniker för att kunna tillverka alla tråddetaljer på effektivaste sätt. Detta gör att vi kan välja optimal tillverkningsmetod med avseende på kvalitet och effektivitet. Vår maskinpark för olika tråddimesioner består av:

CNC- styrda fribockningsmaskiner 2-14mm, 17 st, varav 10 st är robotbetjänade.
Hydraulbockmaskiner för verktygsbunden produktion  2-14mm, 5 st, varav 1 st är robotbetjänad.
NC- Slide maskiner för verktygsbunden produktion 2-6 mm, 2 st.