Policydokument

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ladda hem certifikat (pdf).

Kvalitetspolicy Delex Teknik AB

Genom ständig utveckling och förbättring av vår verksamhet och våra produkter ska Delex Teknik leverera anpassade produkter och lösningar genom vår expertis inom trådbockningsteknik och vår egna produkt. Leverera rätt kvalitet, vid rätt tid och till avtalat pris. Vi ska uppfylla eller överträffa krav och förväntningar från kunder, myndigheter och övriga intressenter och kontinuerligt öka värdet av vårt erbjudande.

Vi eftersträvar ständiga förbättringar av vår verksamhet genom ett effektivt ledningsarbete i samarbete med alla medarbetare, kunder och leverantörer.

För att uppnå önskad kvalitet krävs att alla anställda är involverade och samarbetar och vi ska:

 • Leverera rätt kvalitet i alla led
 • Göra rätt från början
 • Ha kompetenta medarbetare och ledare
 • Arbeta med ständiga förbättringar

Miljöpolicy Delex Teknik AB

 • Att hjälpa våra kunder finna så miljövänliga komponenter och produktionsmetoder som möjligt, givet att kostnadsmässiga förutsättningar är jämförbara
 • Att ständigt förbättra vårt miljöarbete och verka för en miljövänlig anda inom företaget.
 • Att så långt möjligt försöka sortera avfall för återvinning enligt livscykelperspektiv.
 • Att verka för att återvinningsbart material i största möjliga utsträckning ingår i våra egna produkter och i förpackningar.
 • Att vid våra inköp prioritera miljövänliga produkter genom att ha kontroll på kemikalier.
 • Att främja miljön genom att i största möjliga mån välja lokala leverantörer.
 • Att vid behov ge våra medarbetare utbildning och information så att de aktivt kan engagera sig i miljöarbetet och ta miljöansvar i det dagliga arbetet.
 • Att följa lagar och krav från kunder och myndigheter.
 • Prioritera leverantörer och entreprenörer som är miljöcertifierade.