Prototyptillverkning

De flesta nya produkter hos oss börjar som prototyper. Vi kan genom våra CNC-styrda bockmaskiner ta fram dessa på kort tid och till en rimlig kostnad. När vi hittat en utformning som fungerar kan vi industrialisera den till våra CNC-styrda maskiner eller ta fram specialverktyg om det är en högvolymsprodukt. Vid framtagning av prototyper har vi stor nytta av elektroniskt 3D-underlag, som vi använder för att skapa interna produktionsunderlag som en hjälp för våra maskinställare.

Vi arbetar internt i Solidworks & Edge CAM och kan ta emot ett flertal olika format, såsom IGES, STEP, CATIA . Vi har även egen 3D-printer i vilken vi snabbt kan ta fram en prototyp samt enklare kontrollfixturer.

Vill du veta mer om prototyptillverkning? Kontakta oss!

Andreas Ericsson på Delex
Andreas Ericsson Produktionsteknik

+46(0)370-374618